Wolontariat – informacje ogólne

2011-10-05Jak możesz pomóc

Wolontariat (łac. volontarius – dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie.

(def. Wikipedia)

 

Działalność wolontariuszy w Polsce regulują ustawy:

1.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 ze zm.)
2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o   
wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874 ze zm.)

 

Kto może być wolontariuszem i na jakich zasadach ?

 

Wolontariuszem może zostać  każda osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wolontariusz musi posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń,tylko wtedy, gdy obowiązek ten wynika z przepisów prawnych. 

Generalnie jednak każdy może ofiarować swój czas i umiejętności organizacji i jej podopiecznym ponieważ zawsze wolontariusze są potrzebni np. w najprostszych pracach biurowych jak pakowanie listów i paczek, do kontaktów ze sponsorami i  podopiecznymi, w marketingu lub tłumaczeniach na język obcy itp.

 

Każdy może ofiarować swoją pomoc i umiejętności deklarując  pisemnie jaki czas pracy i jaki rodzaj pomocy może wolontariusz zaproponować a fundacja zaplanuje wspólnie z wolontariuszem najdogodniejszą formę i czas współpracy w formie pisemnego porozumienia z fundacją.

 

Fundacja na prośbę  wolontariusza w trakcie lub po zakończeniu wolontariatu wydaje pisemne zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń na zasadzie wolontariatu, zawierające informacje o tym, co wolontariusz robił w ramach swoich obowiązków oraz jakie zdobył doświadczenie. Ponadto, na prośbę wolontariusza organizacja może wystawić pisemną opinię o wykonywanej przez wolontariusza pracy.

 

W każdym momencie wolontariusz może zakończyć współpracę z fundacją prosimy jednak wcześniej poinformować o planach zakończenia współpracy ze względu na organizację pracy wolontariuszy i fundacji.

 

Fundacja  zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania wolontariatu na takich samych zasadach jak w przypadku pracowników zatrudnionych przy takim samym zadaniu.

 

Fundacja pokrywa koszty podróży służbowych i diet wolontariusza na zasadach dotyczących pracowników. Jednakże wolontariusz może się zrzec tego uprawnienia podpisując oświadczenie o zwolnieniu organizacji z tego obowiązku.

 

Fundacja oczekuje od wolontariusza działania w zgodzie z zawartym porozumieniem, lojalności, zaangażowania, stosowania się do wskazówek osoby zajmującej się organizacją pracy dla wolontariuszy.

 

Fundacja informuje  wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnia stałą dostępność do tych informacji np. przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w biurze organizacji.

 

Przy świadczeniu usług wolontariatu na czas przekraczający 30 dni wolontariusz zostaje objęty ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadkowi na mocy tzw. małej ustawy wypadkowej.

 

Zostając wolontariuszem możesz zrobić nie tylko coś dobrego, pożytecznego ale również nawiązać  kontakt z ciekawymi ludźmi, zawrzeć nowe znajomości, zdobyć  nowe umiejętności oraz doświadczenie zawodowe i życiowe będąc  niezwykle odpowiedzialnym i potrzebnym.

 

Potrzebujesz więcej  informacji o wolontariacie i jego zasadach odwiedź stronę http://poradnik.ngo.pl/


Inne artykuły z tej kategorii:
Powrót
 • KRS: 0000 037 117

 • Przekaż 1%

  Rozlicz na komputerze:

  PitScan2017Setup.exe

   

  Rozlicz w internecie:

   

  Pobierz druki PIT:

 • Darowizny

  Przekaż darowiznę na rzecz naszych podopiecznych

  Zrób przelew

  Płatności obsługują:

  Przelewy24dotpayPayPal

 • Wielkość tekstu

 • Akcja dobroczynna

 • Najnowsze wpisy

 • Linki

  Podaruj Uśmiech 1%

  Centrum Rehabilitacji Podaruj Uśmiech

  Facebook

 • Wspierają nas

  AnoMail, program do korespondencji seryjnej.

Nr konta: MILLENNIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
Mała kwota - wielka sprawa. Zrób przelew.
10 zł
20 zł
50 zł
Inna kwota