Edukacja

Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r., z późn.zm.).
Stan prawny na dzień 03.10.2006r.

Według Ustawy system oświaty:

  • zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami
  • gwarantuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych. kontynuuj czytanie …

Instytucje pomagające

Instytucje, w których osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc:

 

Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
e-mail: [email protected]

PUNKT OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
sala mieszkańców, tel. 66 88 791, 66 88 792

  • obsługa interesantów z wadami słuchu i mowy (tłumacz w języku migowym)
  • pomoc w zakresie załatwiania w komórkach organizacyjnych Urzędu przez osoby niepełnosprawne,
  • udzielanie kompleksowej informacji i wskazanie sposobów uzyskiwania pomocy przez osoby niepełnosprawne dla rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością,
  • informowanie o podstawowych uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, a także o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy,
  • kompletowanie dokumentacji zawierającej stosowne przepisy z dziedziny prawa, pomocy społecznej, edukacji, sportu, rekreacji kultury i turystyki, a także dotyczące dzieci niepełnosprawnych; kontynuuj czytanie …