Przelewy elektroniczne

Przelew na rachunek bankowy Fundacji

 

Poniżej znajdują się formularze do wpłaty darowizny bezpośredniej na konto bankowe Fundacji. Transakcja realizowana jest za pośrednictwem operatorów: Przelewy24, dotpay lub PayPal.

 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego dotpay.

 

Dla Państwa zostawiamy wybór operatora. Dziękujemy za okazaną pomoc, wsparcie naszych działań i naszych podopiecznych. Bezpieczeństwo Państwa wpłaty on-line gwarantują serwisy poszczególnych operatorów.

 

Przelewy24

Tytuł przelewu:
Darowizna na rzecz fundacji: Pomóż i Ty
Uwagi:
Kwota przelewu:
gr

dotpay

Tytuł przelewu:
Darowizna na rzecz fundacji: Pomóż i Ty
Kwota przelewu:

PayPalWolontariat

Wolontariat

Prawa i obowiązki wolontariusza

 

Od samego początku wolontariusze swoją bezinteresowną pracą i zaangażowaniem wspierają działania fundacji. Wiemy, że więź, jaką razem stworzyliśmy, jest bardzo cenna, dlatego nasi wolontariusze zawsze wiedzą o nowych akcjach organizowanych przez fundację. Mogą też liczyć na zaświadczenia o odbytym wolontariacie. Najbardziej zaangażowani otrzymują dyplomy-podziękowania.

 

Każdy, bez względu na wiek i doświadczenie, może zostać naszym wolontariuszem. Nie wymagamy, aby wolontariusze byli dyspozycyjni przysłowiowe 24 godziny na dobę, ale oczekujemy, że zwłaszcza podczas wykonywania obowiązków przy akcjach organizowanych przez fundację będą z nami w kontakcie. Dotyczy to szczególnie akcji związanej ze zbiórką publiczną „Podaruj Uśmiech Dzieciom” i wiąże się ze względami bezpieczeństwa.

 

Jak zostać wolontariuszem?

 

Jak już mówiliśmy, każdy bez względu na wiek i doświadczenie, może zostać naszym wolontariuszem. Są oczywiście indywidualne cechy charakteru, które predysponują ludzi do angażowania się w pomoc innym, takie jak wrażliwość i empatia, ale skoro zdecydowaliście się odwiedzić naszą stronę, to znaczy, że chęć pomagania i dawania siebie innym leży w Waszej naturze.

W związku z różnorodnością zadań realizowanych przez fundację, staramy się dopasować predyspozycje wolontariuszy do specyfiki wykonywanych działań. Prosimy także o przesłanie CV lub ogólnej informacji na swój temat z uwzględnieniem dyspozycyjności (czyli określeniem czasu, który możecie poświęcić na wolontariat), uzdolnień i zainteresowań.
Każda pomoc jest dla nas ważna, doceniamy zapał i zaangażowanie wolontariuszy, dlatego nie marnujemy Ich potencjału.
W zależności od doświadczenia, predyspozycji i dyspozycyjności można wesprzeć nas w następujących działaniach:

 

Akcja „Szkoło Pomóż i Ty” i „Dobroczynne święta”

 

Udział w tych akcjach to idealna opcja dla osób skrupulatnych i cierpliwych, gdyż wiąże się z pakowaniem korespondencji do potencjalnych darczyńców, drobnymi pracami biurowymi, a dla bardziej doświadczonych – z pracą z bazami danych. Zwykle świetnie się tutaj odnajdują również osoby nieśmiałe, którym trudno się przełamać w kontakcie bezpośrednim, ale wrażliwość i chęć niesienia pomocy podpowiada im, że robią coś ważnego. Większa część akcji odbywa się w porze wakacyjno-urlopowej.

 

Całoroczna akcja zbiórka publiczna

 

Praca przy zbiórce o wiele mówiącej nazwie „Podaruj  Uśmiech Dzieciom” to ogromne wyzwanie, lecz, jak twierdzą nasi wolontariusze, satysfakcja z tego płynąca jest nie do przecenienia. Świetnie sprawdzają się tutaj osoby ambitne, otwarte i komunikatywne. W trakcie kwestowania pod kościołami, supermarketami oraz w mieszkaniach prywatnych, a także wśród rodziny i znajomych wolontariusze pozyskują środki na wsparcie wielkiego projektu fundacji, jakim jest budowa Centrum Rehabilitacji „Podaruj Uśmiech”.

 

Akcja 1%

 

Dystrybucja ulotek, plakatów, akcja informacyjna wśród znajomych (e-łańcuszek 1%)

 

Pomoc biurowa

 

Bieżące wspomagające prace biurowe polegające na pakowaniu korespondencji, aktualizacji baz Excel itp.

 

 

Skontaktuj się z nami i zostań wolontariuszem już dzisiaj.

 

Wolonariat – informacje ogólne

Wolontariat – informacje ogólne

Wolontariat (łac. volontarius – dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie.

(def. Wikipedia)

 

Działalność wolontariuszy w Polsce regulują ustawy:

1.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 ze zm.)
2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o   
wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874 ze zm.)

 

Kto może być wolontariuszem i na jakich zasadach ?

 

Wolontariuszem może zostać  każda osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wolontariusz musi posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń,tylko wtedy, gdy obowiązek ten wynika z przepisów prawnych. 

Generalnie jednak każdy może ofiarować swój czas i umiejętności organizacji i jej podopiecznym ponieważ zawsze wolontariusze są potrzebni np. w najprostszych pracach biurowych jak pakowanie listów i paczek, do kontaktów ze sponsorami i  podopiecznymi, w marketingu lub tłumaczeniach na język obcy itp.

 

Każdy może ofiarować swoją pomoc i umiejętności deklarując  pisemnie jaki czas pracy i jaki rodzaj pomocy może wolontariusz zaproponować a fundacja zaplanuje wspólnie z wolontariuszem najdogodniejszą formę i czas współpracy w formie pisemnego porozumienia z fundacją.

 

Fundacja na prośbę  wolontariusza w trakcie lub po zakończeniu wolontariatu wydaje pisemne zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń na zasadzie wolontariatu, zawierające informacje o tym, co wolontariusz robił w ramach swoich obowiązków oraz jakie zdobył doświadczenie. Ponadto, na prośbę wolontariusza organizacja może wystawić pisemną opinię o wykonywanej przez wolontariusza pracy.

 

W każdym momencie wolontariusz może zakończyć współpracę z fundacją prosimy jednak wcześniej poinformować o planach zakończenia współpracy ze względu na organizację pracy wolontariuszy i fundacji.

 

Fundacja  zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania wolontariatu na takich samych zasadach jak w przypadku pracowników zatrudnionych przy takim samym zadaniu.

 

Fundacja pokrywa koszty podróży służbowych i diet wolontariusza na zasadach dotyczących pracowników. Jednakże wolontariusz może się zrzec tego uprawnienia podpisując oświadczenie o zwolnieniu organizacji z tego obowiązku.

 

Fundacja oczekuje od wolontariusza działania w zgodzie z zawartym porozumieniem, lojalności, zaangażowania, stosowania się do wskazówek osoby zajmującej się organizacją pracy dla wolontariuszy.

 

Fundacja informuje  wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnia stałą dostępność do tych informacji np. przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w biurze organizacji.

 

Przy świadczeniu usług wolontariatu na czas przekraczający 30 dni wolontariusz zostaje objęty ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadkowi na mocy tzw. małej ustawy wypadkowej.

 

Zostając wolontariuszem możesz zrobić nie tylko coś dobrego, pożytecznego ale również nawiązać  kontakt z ciekawymi ludźmi, zawrzeć nowe znajomości, zdobyć  nowe umiejętności oraz doświadczenie zawodowe i życiowe będąc  niezwykle odpowiedzialnym i potrzebnym.

 

Potrzebujesz więcej  informacji o wolontariacie i jego zasadach odwiedź stronę http://poradnik.ngo.pl/

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Biuro Porad Obywatelskich w Gdyni
  Ul. Traugutta 2
  81-388 Gdynia
  tel. 669 52 22
  e-mail: [email protected]
 • Euro-Regionalne Stowarzyszenie Niewidomych,Słabowidzących i Ich Sympatyków – Pomorze
  Ul. Śląska 7
  80-384 Gdańsk
  tel. 554 91 52, 761 93 40, 761 93 41
  www.pomorze-org.netglob.com.pl
 • Fundacja Pomocy Dzieciomz Chorobami Układu Krążenia – Dar Serca
  Ul. Narcyzowa 5/84
  81-653 Gdynia
  tel. 624 48 00, 624 69 34
  e-mail: [email protected]
 • Gdańskie Stowarzyszenie PomocyOsobom z Chorobą Alzheimera
  Ul. Armii Krajowej 94
  81-824 Sopot
  tel. 551 63 64
  www.free.ngo.pl/alzheimer.gdansk
 • Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne Promyk
  Ul. Maciejewicza 11
  81-189 Gdynia
  tel. 782 17 17
 • Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA   
  Koresp.: ul. 3-go Maja 27/31
  81-364 Gdynia
  tel. 620 99 59
 • Gdyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
  z Porażeniem Mózgowym
  Ul. Witomińska 25-27
  81-311 Gdynia
  tel. 620 72 25
 • Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne
  Ul. Abrahama 48a/26
  81-395 Gdynia
  tel. 661 36 82, 620 47 53
 • Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej
  Ul. Biała 11
  80-435 Gdańsk
  tel. 341 11 27
 • Krajowe Towarzystwo AutyzmuOddział Pomorski
  Ul. Serdecznikowa 3b/14
  81-589 Gdynia
  tel. 550 64 03
 • Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsjęi Ich Przyjaciół PIAST
  Ul. Drzewieckiego 2f/2
  80-464 Gdańsk
  tel. 346 67 96
 • Oddział Regionalny Towarzystwa ZwalczaniaChorób Mięśni w Gdańsku
  Ul. Beniowskiego 2E/4
  80-388 Gdańsk
  tel. 552 44 93
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie PomocyOsobom z Zespołem RETTA
  Ul. Jarzębinowa 23
  81-589 Gdynia
  tel. 629 01 75
 • Ośrodki Rehabilitacyjne 
  Wielkopolska
  Ul. Szkolna 13
  62-070 Dopiewiec
  tel/fax. (061) 814 80 61
 • Parafialny Zespół Caritasprzy Kościele P.W. Przemienienia Pańskiego
  Ul. Kcyńska 12/21
  81-005 Gdynia
  tel. 664 16 52
 • Polska Fundacja Chorych
  na Stwardnienie Rozsiane
  Ul. Polanki 117
  80-305 Gdańsk
  tel. 552 65 19, 552 63 55
 • Polski Czerwony KrzyżZarząd Rejonowy
  Ul. Polska 9
  81-339 Gdynia
  tel. 620-47-07
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  Zarząd Rejonowy z siedzibą w Gdyni
  Ul. Świętojańska 5/7
  81-368 Gdynia
 • Polski Związek GłuchychOddz. Pomorski w Gdańsku
  Ul. Pniewskiego 8
  80-246 Gdańsk
  tel. 341 96 25
 • Polski Związek NiewidomychKoło Powiatowe w Gdyni
  Ul. Władysława IV 51 b
  81-384 Gdynia
  tel. 620-22-91
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
  Koło Miejskie
  Ul. Armii Krajowej 44
  81-963 Gdynia
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osóbz Upośledzeniem Umysłowym
  Ul. Harcerska 4
  81-005 Gdynia
  tel. 622 07 48
  e-mail: [email protected]
   
 • Polskie Towarzystwo Dysleksji
  Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Specjalnymi Trudnościami
  Ul. Kcyńska 6
  81-005 Gdynia
  tel. 623 63 43
 • Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych
  Pomorski Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku
  Ul. Chałubińskiego 19/28
  80-807 Gdańsk
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
  Sclerosis Multiplex
  Ul. Rybińskiego 12a
  81-095 Gdańsk
  tel. 623 85 60
 • Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
  Kores.: ul. PCK 2/89
  81-621 Gdynia
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osóbz Kryzysami Psychicznymi Przyjazna Dłoń
  Ul. Srebrniki 1
  80-282 Gdańsk
  tel. 341 87 55, 341 80 81 w. 405
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspieraniai Rozwoju Otolaryngologii Gdyńskiej – Laryngoprogress
  Ul. Wójta Radtkego 1
  81-348 Gdynia
  tel. 666 66 531
 • Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
  Ul. Chwarznieńska 136/138
  81-602 Gdynia
  tel. 624 33 62
 • Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu CISZA
  Ul. Harcerska 7/14
  81-545 Gdynia, tel. 622 88 61
 • Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich
  Ul. Powstania Styczniowego 1
  81-519 Gdynia
  tel. 622 00 51 w. 164
  www.trojmiasto.pl/amazonki
  e-mail: [email protected]
 • Stowarzyszenie Centrum RehabilitacjiRuchowej Kolibki
  Al. Zwycięstwa 291
  81-525 Gdynia
  tel. 624 85 83
 • Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona
  Ul. Batorego 47/7
  80-255 Gdańsk
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom – Pomost
  Ul. Tatarczana 1a/21
  81-591 Gdynia
  tel. 629 36 05
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON
  Al. Niepodległości 783
  81-805 Sopot
  tel. 551 12 63
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Twórczym
  Ul. Traugutta 9
  81-100 Gdynia
  tel. 620 81 70
 • Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana
  oraz Inne Choroby Genetycznie Uwarunkowane
  Pomóżmy Naszym Dzieciom
  Ul. Świętojańska 49/17
  81-391 Gdynia
  e-mail: [email protected]
 • Związek Inwalidów Wojennych
  Ul. Jana z Kolna 8/12
  81-351 Gdynia
  tel. 699 77 08

Dodatkowe informacje na temat organizacji pozarządowych można uzyskać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. 3 Maja 27/31, tel./fax 621-80-98 bądź na stronie internetowej www.gdynia.pl w odnośniku Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Program dobro czyń

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych “Pomóż i Ty” , z siedzibą w Gdyni przy ulicy Płockiej 5A, ma zaszczyt przedstawić Państwu zupełnie nową formę współpracy na szczeblach

FIRMA – PRACOWNIK – FUNDACJA, tj. ”DOBRO CZYŃ” pracowniczy
”DOBRO CZYŃ” pracowniczy, jest najbardziej atrakcyjnym z systemów sponsorskich.
Do jego największych korzyści można zaliczyć:

Dla firmy:

 • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku (prestiżu) firmy
 • Wpis na listę mecenasów fundacji
 • Bezpłatna reklama (wkrótce duża medialna akcja promocyjna)
 • Odliczenia podatkowe
 • Certyfikat uczestnictwa, dyplom
 • Ochrona zdrowia

Dla pracowników:

 • Pracownicy po raz pierwszy mają możliwość odpisania sobie kwot darowizny od podstawy opodatkowania. Każda ”złotówka” przekazana na rzecz Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych “Pomóż i Ty”z akcji ”DOBRO CZYŃ” pracowniczy jest rejestrowana i dokumentowana odpowiednim zaświadczeniem, zgodnie z punktem 12 i 13 regulaminu. Takiej możliwości nie mamy np. przy datkach do puszek, na tacę, czy sms-ach.
 • Możliwość skorzystania z ochrony zdrowia (finansowanie leczenia, operacji, rehabilitacji oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i protez) przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych “Pomóż i Ty”

Dla Fundacji:

 • Dzięki wzajemnej współpracy Fundacja ma możliwość prowadzić stałe programy pomocy i tym samym nieść pomoc jeszcze większej liczbie swoich podopiecznych.

Czym jest ”DOBRO CZYŃ” pracowniczy?

Jest sposobem wspierania przez pracowników firm oraz przez samą firmę działań Fundacji

na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych “Pomóż i Ty”

Wsparcie to polega na regularnych wpłatach na rzecz Fundacji minimalnych kwot, będących częścią przychodów z swojej pensji, np. końcówki pensji (0,90 zł, 2,90 itp.)
Darowizny takie są odliczane z pensji pracownika przed opodatkowaniem, co stanowi dodatkową korzyść dla pracownika.
Darowizny takie podlegają odpisom od podstawy opodatkowania do maksymalnej wysokości 6%, a dodatkowo pracownik ma możliwość skorzystania z ochrony zdrowia przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych “Pomóż i Ty”.
Jedynym dokumentem do wypełnienia którego zobowiązany jest pracownik to druk deklaracji udziału w składce pracowniczej.
Więcej informacji na temat ”DOBRO CZYŃ” przeczytacie Państwo w załączonym informatorze oraz regulaminie udziału w składkach pracowniczych ”DOBRO CZYŃ”.
Gorąco zachęcając Państwa do skorzystania z oferty współpracy ”DOBRO CZYŃ”, oraz licząc na owocną i długotrwałą współpracę, pozostaję
Do pobrania pliki w formacie PDF:

Konta

 1. BANK MILLENNIUM S.A. nr 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 
  (Konto złotówkowe) przekaz1.doc
 2. SWIFT BIGBPLPW EURO PL BANK MILLENNIUM S.A. nr 03 1160 2202 0000 0000 2920 7062 
  (Konto Euro) przekaz2.doc
 3. SWIFT BIGPLPW USD BANK MILLENNIUM S.A. nr 72 1160 2202 0000 0000 2920 7081 
  (Konto dolarowe) przekaz3.doc
 4. ING BANK ŚLĄSKI O/GDYNIA nr 62 10501764 1000 00226439 4681 
  (Konto złotówkowe dla Akcji “Szkoło Pomóż i Ty”) przekaz4.doc

 5. BANK MILLENNIUM S.A. nr 12 1160 2202 0000 0002 0909 8250 
  (Konto złotówkowe – subkonto dla podopiecznych)

 

(kliknij na odpowiednie konto by wydrukować przekaz w formacie .doc)