Stanley

RODO to nic strasznego!

Szanowni Państwo.

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018r. Rozporządzenia Unii europejskiej, informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja na Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” z siedzibą w Gdyni przy ulicy Płockiej 5A.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. 1 RODO, a ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji współpracy handlowej zamówień i dostaw.

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Fundacja na Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Informujemy również o prawie dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zarządzania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Z Administratorem można się kontaktować:

  • pisemnie: Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” , ul. Płocka 5A, 81-535 Gdynia
  • za pomocą poczty elektronicznej: [email protected]
  • telefonicznie: +48 58 663 81 41