Polish (Poland)
Lista podopiecznych
Dopasuj rozmiar tekstu:

Fundacja ma aktualnie ponad kilkuset podopiecznych potrzebujących Państwa pomocy, a wśród nich (osoby które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych) znajdują się:

 1. Antoniuk Michał, ur. 1979r.,
  po amputacji prawego podudzia - potrzebna naprawa i modernizacja protezy prawego podudzia.

 2. Bartkowiak Aleksandra, ur. 1992r.,
  Wrodzona malformacja tętniczo-żylna mięśni twarzy; operacja usunięcia anomali twarzy.

 3. Bartnikowska Maria, ur. 1951r.,
  stwardnienie rozsiane; rehabilitacja

 4. Barzak Marta, ur. 1982
  choruje na zaostrzone przewlekłe odkamieniczkowe zapalenie nerek - potrzebna rehabilitacja i specjalistyczne leczenie.

 5. Bąba Adam, ur. 1989r.,
  choruje na padaczkę lekooporna - niezbędna rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny.

 6. Bąba Krzysztof, ur. 1991r.,
  choruje na porażenie mózgowe - potrzebna rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny.

 7. Celmer Hanna, ur. 2008r.,
  wada nerwu wzrokowego i niedowidzenie - potrzebna systematyczna rehabilitacja.

 8. Chmielewski Tomasz, ur. 1973r.,
  choruje na porażenie centralnego układu nerwowego (porażenie czterokończynowe) - niezbędna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.

 9. Chrzan Bartosz, ur. 2002r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe, epilepsja - potrzebna rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny.

 10. Chmist Michał, ur. 1979r.,
  po wypadku komunikacyjnym - potrzebna rehabilitacja.

 11. Chuderska Wiktoria, ur. 2008r.,
  ma wadę wrodzoną rąk - potrzebne operacje rąk i rehabilitacja.

 12. Czaja Dariusz , ur. 1973r.,
  po wypadku złamany kręgosłup, paraliż - potrzebna rehabilitacja i elektryczny wózek inwalidzki.

 13. Czerniak Daniel, ur. 1997r.,
  choruje na padaczkę, encefalopatię - potrzebna rehabilitacja, turnusy i sprzęt rehabilitacyjny.

 14. Dawidziuk Grzegorz, ur. 1949r.,
  niewidomy od 2002 r. - potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny (komputer z lektorem).

 15. Dobrzyniecki Rafał, ur. 1974r.,
  nowotwór kości, amputacja prawego podudzia; proteza nogi.

 16. Flis Kamila, ur.2002r.,
  choruje na retinoblastomie prawej gałki ocznej - niezbędna rehabilitacja, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny.

 17. Flis Łukasz , ur. 2003r.,
  porażenie mózgowe, opóźniony rozwój psychoruchowy - potrzebna rehabilitacja, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny.

 18. Gasiński Mateusz, ur. 1996r.,
  choruje na cukrzycę typu I insulinozależną - potrzebna rehabilitacja i osprzęt do pompy insulinowej.

 19. Gepert Henryk, ur. 1960 r.
  utrata kończyny dolnej w wyniku miażdżycy, potrzebna jest proteza nogi.

 20. Gołąbowicz Arkadiusz, ur. 1983r.,
  w wyniku złamania kręgosłupa ma niedowład spastyczny czterokończynowy - potrzebna operacja skostnień, rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.

 21. Grabowski Waldemar, ur. 1988r.,
  Choruje na chondropatię kończyn dolnych i schorzenia kręgosłupa

 22. Gronostaj Arleta, ur. 1991r.,
  cukrzyca insulinozależna; pompa insulinowa oraz rehabilitacja.

 23. Górka Alina, ur. 1962r.,
  choruje na wrodzoną dysplazję stawów - potrzebna rehabilitacja i sprzęt rahabilitacyjny.

 24. Guzewicz Bartłomiej, ur. 1998r.,
  ma wrodzoną wadę kręgosłupa, niedowład kończyny dolnej prawej - potrzebna rehabilitacja i wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.

 25. Ilminowicz Anna, ur.1996r.,
  schorzenia oczu oraz autyzm wczesnodziecięcy, potrzebna jest rehabilitacja.

 26. Jaskulska Natalia, ur.1983r.,
  mózgowe porażenie dziecięce-niezbędna rehabilitacja.

 27. Jon Zbigniew, ur. 1973r.,
  niedowład spastyczny czterokończynowy po wypadku komunikacyjnym, padaczka pourazowa - potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.

 28. Juchniewicz Żaneta, ur. 1987r.,
  cukrzyca typu I - insulinozależna - rehabilitacja i osprzęt do pompy insulinowej.

 29. Juszczyk Adrian, ur. 1988r.,
  choruje na neuropatię wzrokową Lebera - potrzebna rehabilitacja, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i sprzęt.

 30. Kielusiak Oliwia, ur. 2000r.,
  przepuklina oponowa-rdzeniowa, niedowład kończyn dolnych - potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny w szczególności aparaty ortopedyczne.

 31. Klimowicz Agata, ur. 1988r.,
  ma zespół wad wrodzonych, niesprawna nerka, niedosłuch, dysplazja stawów - potrzebne leczenie i rehabilitacja

 32. Kobeszko Władysława, ur. 1936r.,
  choruje na napadowe migotanie przedsionków - potrzebny jest aparat do pomiaru gęstości krwi INR i rehabilitacja.

 33. Kołatka Mateusz, ur. 1974r.,
  utrata obydwu kończyn górnych - nieszczęśliwy wypadek; naprawy pogwarancyjne protez kończyn górnych.

 34. Konopka Julia, ur. 2004r.,
  w wyniku pobicia doznała wielomiejscowych urazów twarzy i rąk- potrzebuje intensywnej rehabilitacji, leczenia chirurgicznego, ortopedycznego, plastycznego oraz opieki psychologa.

 35. Konopka Natalia, ur. 1999r.,
  w wyniku pobicia doznała wielomiejscowych urazów twarzy- potrzebuje intensywnej rehabilitacji, leczenia chirurgicznego, ortopedycznego, plastycznego oraz opieki psychologa.

 36. Kreft Dariusz , ur. 1988r.,
  dziecięce porażenie mózgowe - potrzebna rehabilitacja, turnusy i sprzęt rehabilitacyjny.

 37. Kreft Natalia, ur. 1997r.,
  cukrzyca typu I, subkliniczna niedoczynność tarczycy, alergia wziewna; rehabilitacja.

 38. Kucharski Jan, ur. 1948r.,
  cukrzyca, amputacja kończyny; proteza podudzia lewego.

 39. Kukawski Arkadiusz, ur. 1995r.,
  urodził się bez rąk i stóp; protezy kończyn.

 40. Kuśnierz Adam, ur. 2003r.,
  cukrzyca insulinozależna; pompa insulinowa oraz rehabilitacja.

 41. Kwaśniewska Julita, ur. 2005r.,
  wada rozwojowa CUN, wodogłowie; rehabilitacja.

 42. Kwiatkowska Joanna, ur. 1987r.,
  plegia spastyczna, niedowład spastyczny; rehabilitacja.

 43. Linowski Robert, ur. 1975r.,
  dyzartria, niedowład i ataksja prawych kończyn; rehabilitacja.

 44. Łazaronek Michał, ur. 1988r.,
  powypadkowa amputacja lewej kończyny górnej; proteza przedramienia lewego.

 45. Łowżył Krystian, ur. 1993r.,
  porażenie mózgowe, epilepsje; leczenie i rehabilitacja.

 46. Maciejewska Joanna, ur. 1982r.,
  porażenie mózgowe; leczenie i rehabilitacja.

 47. Maćkiewicz Bartosz, ur. 2006r.,
  choruje na przepuklinę oponowo-rdzeniową, padaczkę i astmę - potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.

 48. Malinowski Marcin, ur. 1997r.,
  dziecięce porażenie mózgowe; rehabilitacja.

 49. Marciniak Amanda, ur. 1992r.,
  mózgowe porażenie dziecięce; rehabilitacja.

 50. Maternicka Magda, ur. 1978r.,
  porażenie mózgowe; leczenie i rehabilitacja.

 51. Michałowska Agnieszka, ur. 1981r.,
  w wyniku nowotworu kości przeszła amputację nogi - potrzebna ciągła rehabilitacja i modernizacja protezy.

 52. Mroczyński Jan, ur. 1966r.,
  uraz środkowoczaszkowy - zespół porażenny; rehabilitacja.

 53. Moroz - Nasuro Justyna, ur. 1980 r.,
  porażenie kończyn dolnych, rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.

 54. Muchowski Mateusz, ur. 1995r.,
  aftazja, alergia; rehabilitacja.

 55. Naczk Wiktor, ur. 2002r.,
  wada słuchu obustronna pod postacią niedosłuchu zmysłowo-nerwowego dużego stopnia oraz opóźnienie rozwoju mowy dźwiękowej; rehabilitacja.

 56. Nikiel Wiktor , ur. 2007r.,
  hemofilia typu B; rehabilitacja.

 57. Nowakowski Jakub , ur. 1994r.,
  fibroplazja soczewkowa; rehabilitacja.

 58. Os Wojciech, ur. 1971r,
  w wyniku wypadku stracił nogę - potrzebuje naprawy protezy i rehabilitacji

 59. Pacuk Anna, ur. 1973r.,
  Zespół Werding Hoffmana(zanik mięśni); rehabilitacja.

 60. Paterka Krzysztof, ur. 1986r.,
  brak lewej ręki - potrzebna rehabilitacja i części zamienne do protezy lewego przedramienia.

 61. Pawłowski Jakub, ur. 2005r.,
  wrodzona wada serca, amputacja kończyny lewej; proteza nogi.

 62. Perkowski Jarosław, ur. 1961r.,
  wypadek komunikacyjny - amputacja kończyn dolnych; Protezy kończyn dolnych.

 63. Polmański Arkadiusz, ur. 1980r.,
  stan po rozległym urazie mózgu; wymagana rehabilitacja.

 64. Pomietło - Kura Beata, ur. 1972r.,
  amputacja pourazowa obu podudzi; protezy podudzi.

 65. Ratajczyk Żaneta, ur. 1983r.,
  wypadek komunikacyjny - amputacja kończyn; Proteza nogi prawej.

 66. Ratkowska Sylwia, ur. 1998r.,
  dziecięce porażenie mózgowe; rehabilitacja.

 67. Renecka Ingrid, ur. 2004r.,
  dziecięce porażenie mózgowe; rehabilitacja.

 68. Robak Jakub, ur. 1998r.,
  porażenie mózgowe - niedowład spastyczny; rehabilitacja.

 69. Robak Konrad, ur. 1998r.,
  porażenie mózgowe - niedowład spastyczny; rehabilitacja.

 70. Rudnik Katarzyna, ur. 1995r.,
  retinopatia wczesniacza; leczenie i rehabilitacja.

 71. Skonieczna Monika, ur. 1994r.,
  porażenie czterokończynowe i niepełnosprawność umysłowa; potrzebne leczenie i rehabilitacja.

 72. Skrzypczak Dawid, ur. 2005r.,
  niewydolność nerek; rehabilitacja.

 73. Skurnóg Dorota, ur. 1979r.,
  Porażenie kończyn dolnych i lewej kończyny górnej; wymagana rehabilitacja.

 74. Sobisz Rafał, ur. 1990r.,
  niedowład czterokończynowy-spastyczny po urazie czaszkowo-mózgowym; leczenie i rehabilitacja.

 75. Sobisz Tomasz, ur. 1983r.,
  dziecięce porażenie mózgowe, niedowład czterokończynowy; rehabilitacja.

 76. Stachnik Łukasz, ur. 2009r.,
  potrzebuje operacji oczu, by móc zobaczyć świat.

 77. Stachniuk Adam, ur. 1994r.,
  ślepota wcześniacza obuoczna; maszyna Braill'a.

 78. Stachowicz Rafał, ur. 1986r.,
  amputacja kończyny po wypadku komunikacyjnym, potrzebna proteza nogi.

 79. Stachyra Dariusz, ur. 1995r.,
  dziecięce porażenie mózgowe, ślepota; wózek i sprzęt rehabilitacyjny.

 80. Stasiak Kinga,ur. 2002 r.,
  w wyniku wcześniactwa, wstrząsu septycznego i krwawienia do CUN problemy z rozwojem psych-ruchowym w stopniu umiarkowanym; kamica nerkowa, skrócona kończyna dolna, deformacja kości udowej i zwichnięcia rzepek - potrzebuje rehabilitacji.

 81. Strzałek Karolina, ur. 1989r.
  skolioza, cukrzyca; rehabilitacja.

 82. Szczepański Mirosław, ur. 1957r.,
  Zniedokrwienie prawej półkuli mózgu, choroba wieńcowa, napadowe migotanie przedsionków, pieniądze zbierane są na zabiegi rehabilitacyjne,sprzęt rehabilitacyjny, w tym aparat do pomiaru gęstości krwi (INR)

 83. Szmyt Jakub, ur. 2003r.,
  cukrzyca typu I; potrzebna rehabilitacja.

 84. Sztuczka Mateusz, ur. 2002 r.,
  chłopiec po przeszczepie szpiku kostnego, zespół suchego oka, światłowstręt, potrzebny inhalator.

 85. Trocha Karolina, ur. 1993r.,
  od urodzenia brak prawego przedramienia- niezbędna proteza bioelektryczna przedramienia prawego.

 86. Tyndzik Kamil, ur. 1992r.,
  mózgowe porażenie dziecięce; rehabilitacja.

 87. Wołoszczak Błażej, ur. 1997r.,
  padaczka lekooporna; zakup wszczepiennego stymulatora nerwu błędnego.

 88. Zieliński Wiktor, ur. 2006r.,
  wrodzony niedorozwój kości udowej prawej; rehabilitacja.

 89. Żmujdzin Jerzy, ur. 1949 r.
  w 2011 amputacja prawej kończyny dolnej w wyniku niedokrwienia i zakrzepu tętnic podudzia, potrzebna proteza.
 

Nr Konta: MILLENNIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273

Copyright © 2011, Fundacja "Pomóż i Ty", wszelkie prawa zastrzeżone.

Informujemy, że nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celach statystycznych oraz aby jak najlepiej dostosować treść do Twoich upodobań. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na ich stosowanie. Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej szczegółów na stronie Polityka prywatności.